Unsupported Browser

We probably won't work great in Internet Explorer. We support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari, and Edge.

Back
TVS India Home

ASEAN

Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam

Asia

Bangladesh
Nepal
Sri Lanka

East Africa

Burundi
Egypt
Kenya
Rwanda
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Uganda

Latin America

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Haiti
Honduras
Mexico
Nicaragua
Paraguay
Peru
Uruguay

Middle East

Armenia
Azerbaijan
Georgia
Iraq
Kuwait
Turkey
United Arab Emirates

North America

Dominican Republic

Southern Africa

Botswana
Lesotho
Namibia
South Africa
Swaziland
Zimbabwe

West Africa

Benin
Burkina Faso
Democratic Republic Of The Congo
Ethiopia
Ghana
Guinea
Liberia
Libya
Mali
Nigeria
Sierra Leone
Togo

TVS Motor Şartları ve Koşulları

Bu Siteye göz atmadan önce lütfen bunu dikkatlice okuyunuz

GİRİŞ

TVS Motor Company Limited olarak biz, bu "www.tvsmotor.com".web sitesinin sahibiyiz.

Bu web sitesi ve burada yer alan ilgili web siteleri (“hepsi birlikte” Site) TVS ürünleri, hizmetleri ve/veya çeşitli üçüncü taraf distribütörler hakkında bilgi sağlamaktadır. Site ayrıca TVS'ye ait olan veya TVS tarafından işletilen veya yönetilen bağlı kuruluşları, denetlenen kurumları, iştirakleri ve ilgili taraflarla ilgili bilgileri de içerebilir.

Lütfen bu Genel Hüküm ve Koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu “Genel Hüküm ve Koşullar” veya “T&C” veya “Hükümler” veya “Sözleşme”, siz (“Siz” veya “Son Kullanıcı” veya “Kullanıcı” veya “Kayıtlı Kullanıcı”) ile TVS Motor Company Limited (‘TVS’, ‘Şirket’, ‘biz’, ‘bizim’, ‘bize’) arasındadır.

Bu web sayfasına ve herhangi bir sayfasına erişerek, bu T&C'ye bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sayfasının kullanılması, bu Hükümlerin koşulsuz şekilde kabul edildiğini gösterir. Bu T&C'yi kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmamalısınız. T&C, bu Sitenin kullanılmasını düzenleyen geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerle birlikte okunmalıdır.

KISITLAMALAR / KULLANICININ BU WEB SAYFASINDA GEZİNMEYE UYGUN OLMASI

Kendinizi bu web sayfasının tüm T&C'sine tabi olmaya yetkili olduğunuzu ve bu web sayfasında gezinmenizin ilgili yasa tarafından yasaklanmadığı konusunda güvence verirsiniz. Bu web sayfası, bu türden dağıtım veya kullanımı yerel yasa veya yönetmeliklere aykırı olacak herhangi bir yargı bölgesindeki veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

WEB SİTESİNİN KULLANILMASI:

  Bu web sitesini kullanmak için aşağıda yer alan maddeleri kabul ve taahhüt edersiniz: -

 • Web sayfasını kullanmanız, kesinlikle yasal amaçlar doğrultusunda ve geçerli yasaya ve bu Koşullara uygun şekilde olacaktır.
 • Sitede müstehcen, karalayıcı veya iftira niteliğinde fotoğraflar veya ifadeler barındırmayacak veya yüklemeyeceksiniz.
 • Kullanım hakkına sahip olmadığınız hiçbir bilgiyi yüklemeyecek, görüntülemeyecek veya yayınlamayacaksınız
 • Kamuoyuna veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı saldırgan olan veya herhangi bir grup veya şahısa karşı herhangi bir şekilde nefret veya fiziksel zarar oluşturacak hiçbir şey göndermeyecek veya barındırmayacak veya yüklemeyeceksiniz;
 • TVS'nin veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, telif hakkını, ticari sırrını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceksiniz
 • şu an yürürlükte olan herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceksiniz;
 • başka birini kimliğine bürünmeyeceksiniz;
 • Herhangi bir sistemi, veriyi veya kişisel bilgiyi kesintiye uğratmak, imha etmek üzere tasarlanmış virüsler veya dosyalar veya klasörler veya yazılımlar içeren yazılım veya e-postaları yüklemeyecek/barındırmayacaksınız;
 • Site'de sağlanan yazılıma herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceksiniz
 • bu Site'de verilen bilgileri aktarmayacak veya iletmeyeceksiniz

Bununla birlikte, TVS'nin önceden yazılı izni olmaksızın web sayfalarımızı veya burada yer alan içeriği izlemek veya kopyalamak için örümcek, robot ve diğer otomatik cihazları veya manuel işlemleri kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

İÇİNDEKİLER:

Hizmetlerimizi kullanmanız, Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve sakladığımızı kapsayan Gizlilik Politikamıza da tabi durumdadır.

Site'de görüntülenen ürün ve hizmetler, bölgenizde/muhitinizde satışta olmayabilir. Site'de bu tür ürün ve hizmetlere atıf yapılması, bu ürün veya hizmetlerin herhangi bir zamanda bulunduğunuz konumda bulunabileceği anlamına gelmez veya bulunmasını garanti etmez. Belirli ürün ve hizmetlerin bölgenizde bulunup bulunmadığını distribütörünüze danışmanız gerekir.

Bağlantıl verilen web sitelerinin içeriğini incelemedik veya doğrulamadık. Bunlara aynı şekilde risk size ait olmak üzere bağımsız olarak erişmeniz gerekir.

MARKA:

Site'de TVS'nin adı, ticari ve hizmet markaları, logoları, cihazları ve/veya ortak, bağlı holding veya yan şirketlerinin sahip olduğu ve ürünlerinin ayırt eedilmesi için TVS'ye lisans verdiği markalar (hepsi birlikte TVS Fikri Mülkiyeti olarak anılacaktır) yer almaktadır. TVS Fikri Mülkiyeti, ulusal ve uluslararası yasalar kapsamında ticari marka olarak kopyalama/taklit edilmeye karşı korunmaktadır ve TVS'nin önceden açık yazılı izni ve onayı olmaksızın, maddi veya gayrimaddi hiçbir materyal üzerinde çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, söz konusu ticari veya hizmet markalarının hiçbirini, tek başına veya birlikte veya diğer ticari ve hizmet markaları, logoları ve cihazlarıyla birleştirilerek veya varyasyon içinde kullanmamanız gerekir:

Sitede yer alan hiçbir şey, TVS'nin veya ticari markaların sahibi olabilecek başka bir tarafın yazılı izni olmadan, ima yoluyla, itiraz yoluyla veya başka bir şekilde, ticari markalardan herhangi birini kullanma lisansı veya hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

Sitede görüntülenen ürünlerin resimleri Fikri mülkiyetimizdir ve Hindistan'da ve çeşitli uluslararası yargı bölgelerinde Ticari Marka olarak tescil edilmiştir ve/veya düzenlenmiştir. TVS'nin ve ürünlerinin görsellerinin açık yazılı iznimiz olmadan herhangi bir şekilde kullanılması, Fikri Mülkiyet Haklarımızı/tescilli Ticari Markalarımızı ihlal edecektir.

TELİF HAKKI:

Modüllerinin her biri dahil olmak üzere Site, TVS'nin ve/veya çeşitli üçüncü taraf sağlayıcılarının ve distribütörlerinin telif hakkı altındadır. Sitede yayınlanan veya başka bir şekilde yer alan bilgiler, metinler, grafikler, resimler, fotoğraflar, videolar, sesler, bağlantılar ve diğer tüm bilgi ve yazılımlar (“Bilgi”) ya münhasıran TVS'ye aittir ya da TVS tarafından üçüncü şahıslardan lisansları alınmıştır. Bilgiler, TVS'nin önceden yazılı onayı olmadan elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya başka herhangi bir şekilde veya biçimde kopyalanamaz, dağıtılamaz, görüntülenemez, çoğaltılamaz veya iletilemez.

Herhangi bir sınırlama olmaksızın, TVS'nin ilgili onayı olmadan Site'nin herhangi bir bölümünden türev çalışmalar oluşturamaz veya Site'nin herhangi bir yerinden alınan herhangi bir Bilgiyi, ürünü veya hizmeti ticarileştiremezsiniz. Üçüncü bir taraftan temin edilen Bilgiler, ilgili üçüncü tarafında sahip olduğu telif hakkına altında olabilir. Site'nin ve/veya Site'de yer alan materyallerin yetkisiz şekilde kullanılması, geçerli telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet yasalarını veya diğer yasaları ihlal edebilir. Bu tür materyallerin başka herhangi bir web sitesinde veya bir ağa bağlı bilgisayarların herhangi bir ortamında kullanılması kesinlikle yasaktır.

GARANTİLER

Metinler, grafikler, bağlantılar veya diğer unsurlar dahil olmak üzere bu web sayfasında bulunan bilgiler, veriler, içerikler, görseller ve materyaller “olduğu gibi”, “olduğu şekliyle” sağlanmaktadır.

TVS, bilgilerin doğru ve güvenilir, hatasız olmasını veya iyi niyet temelinde verilmiş bilgi olmasını sağlamak için çaba gösterir. Bu Site'de verilen bilgileri veya Site üzerinden erişilen herhangi bir materyali veya bağlantıyı herhangi bir tür veya öneri şeklinde yorumlayamazsınız.

TVS, bu Web Sayfasının kesintisiz, hatasz veya sürekli kullanılabilir olacağını veya tamamen kullanılabilir olacağını veya satılabilirlik, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya amaca uygunluk dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sayfasındaki hiçbir bilginin doğru, gerçek, eksiksiz veya yanıltıcı olmadığını garanti etmez.

Teknik sebepler, bakım çalışması veya kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden dolayı Web Sayfasının kullanılamaz olmasından TVS sorumlu tutulamaz.

Bu web sayfalarını herhangi bir virüsten, yetkisiz erişimden, değişiklikten, silinmeden, planlansız kesintilerden, siber saldırılardan veya bu web sayfasının diğer yasa dışı kullanımlarından korumak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz; ancak, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve bilgisayar virüsü içermeme garantileri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ve materyallerle ilgili olarak zımni, açık veya yasal hiçbir garanti verilmemektedir.

Web Sayfasının içeriği, kullanılması veya Web Sayfasıyla ilgili başka bir şekilde size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesini kullanarak aldığını risklerin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz; bu Web Sayfalarını kullanmanızla bağlantılı tüm risklerin tüm sorumluluğu size aittir.

TVS, bu tür bir eylemin sonucunda herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıptan sorumlu olmaksızın, herhangi bir zamanda Site'nin herhangi bir yönünü askıya alabilir veya sona erdirebilir.

SORUMLULUK, SINIRLAMA, SORUMLULUK REDDİ VE İSTİSNA

TVS hiçbir durumda, ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ve sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir sebepten dolayı maruz kalabileceğiniz, aşağıdakilerle bağlantılı olan veya onlardan kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya dolayısıyla oluşan zarar veya hasardan sorumlu olmayacaktır:

 • Site'yi veya bağlantılı herhangi bir web sitesini kullanmanız; veya
 • Kâr kaybı, iş fırsatını kaçırma veya iş kesintisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağlantılı herhangi bir Web Sitesi de dahil Site üzerinden erişilen Bilgileri veya diğer materyalleri kullanmanız veya bunlara güvenmeniz.

TVS, bağlantılı herhangi bir web sitesi de dahil olmak üzere Site üzerinden erişilen bilgilere veya diğer materyaller üzerinde yaptığınız herhangi bir işlemden veya bunlara güvenmenizden kaynaklanan herhangi bir kayıptan (doğrudan veya dolaylı) sorumlu değildir. Bu tür bilgi veya materyallere güvenmeden veya onlarla ilgili bir eylemde bulunmadan önce kendi sorgularınızı yapmalı ve bağımsız profesyonel bir danışmanlık almalısınız.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu web sayfalarıyla veya bağlantılı/ilgili web sayfalarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan kâr, iyi niyet, veri, bilgi kaybı veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı, arızi, özel, dolayısıyla oluşan veya örnek niteliğindeki zararlardan (bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile) sorumlu olmayacağız.

Bu sorumluluk sınırlamaları sadece sizin için değil, aynı zamanda bu web sayfasını sizin talimatınızla kullanan veya sizin adınıza hak talebinde bulunan herkes için geçerlidir.

Site'nin kullanılmasından veya bu Site'nin ürün, hizmet ve içeriklerinden herhangi birini kullanmaktan memnun değilseniz, tek ve münhasır çözümünüz, Site'yi kullanmayı bırakmak olacaktır.

TAZMİNAT

Herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan, bu türden İddiaların nedeninin niteliğine bakılmaksızın tüm yükümlülükler, uzlaşmalar, cezalar, iddialar, dava nedenleri ve taleplerden (bunlara ilişkin her türlü masraf, harcama veya avukatlık ücretleri dahil) (topluca “İddialar”), herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılmış veya sizin T&C'yi ihlal etmeniz yüzünden oluşan veya bu sebeple verilmiş cezalardan kaynaklanan kayıp, masraf, harcama, hasar veya yaralanma (herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm dahil olmak üzere) bizi ve bağlı ortaklıklarımızı, iştiraklerimizi, ana/holding şirketimizi veya bunların ilgili memurlarını, yöneticilerini, acentelerini, ortaklarını ve çalışanlarını tazmin etmeyi ve zarar görmemeyi kabul edersiniz.

BAĞLANTILI WEB SİTELERİ

Site, diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece kolaylık sağlamak ve bilgilendirme içindir. TVS, bu diğer web sitelerindeki bütün bilgileri incelememiştir.

TVS'nin bağlantılı web sitelerinin içeriği veya erişilebilir olması üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve bağlantılı web sitelerinin içeriği, gizlilik uygulamaları veya diğer herhangi bir yönü için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini kabul ve beyan edersiniz.

Bu tür web sitelerine bağlantı verilmesi, TVS'nin bu bağlantılı web sitelerinde yer alan veya bu sitelerde atıf yapılan herhangi bir bilgi, içerik, grafik, malzeme, ürün veya hizmeti onayladığı, kabul ettiği veya tavsiye ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bağlantılı web sitelerine erişmek tamamen kendi sorumluluğunuzdadır.

FERAGAT

TVS'nin herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için T&C'den herhangi birini veya birkaçını uygulamaması, TVS tarafından feragat edildiği veya hükümlerde herhangi bir zamanda Değişiklik yapma hakkından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Bu T&C'nin herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse, geri kalan tüm T&C geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, GEÇERLİ YASA VE YARGI BÖLGESİ

Bu Sözleşme yürürlükte olduğu sırada veya daha sonrasında, bu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ve taraflarca müzakereler yoluyla çözülemeyen her türlü Anlaşmazlık/lar, farklılık/lar, bu Sözleşmenin taraflarından birinin talebi üzerine Madras Chamber of Commerce & Industry (MCCI), Chennai, India tarafından aday gösterilecek tek bir arabulucunun münhasır tahkimine yönlendirilecektir ve bu tür tahkim, 1996 tarihli Tahkim ve Uzlaştırma Yasası hükümlerine veya yasal değişikliklerine ve MCCI'nin Tahkim ve Uzlaştırma Kurallarına veya İngilizce dilindeki değişikliklerine uygun olarak yürütülecektir.

Bu T&C ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili veya web sayfasının veya hizmetlerin kullanımıyla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık, Hindistan Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.

Yukarıdaki uyuşmazlıkların çözümü maddesine yani tahkim hükümlerine tabi olarak, Chennai Hindistan mahkemelerinin bu tür anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacağını kabul edersiniz.

DEĞİŞİKLİK YAPMA / DÜZELTME YAPMA / GERİ ÇEKME HAKKI

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın bu T&C'nin bölümlerini/içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme, düzeltme, bunlara ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutarız. Bu yüzden, web sitemizi her ziyaret edişinizde veya kullandığınızda bu T&C'leri incelemenizi öneririz.

TVS, önceden haber vermeksizin Site'yi geri çekebilir.

HESABIN FESHİ.

TVS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Web Sayfasına ve ilgili içeriğe veya herhangi bir bölümüne erişiminizi herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutar.

GİZLİLİK

Bu Site aracılığıyla herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadan önce Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve sakladığımızı kapsayan ayrıntılı Gizlilik Politikamızı lütfen inceleyin.

ÇEREZLER

Çerezler, TVS'nin siteyi ve kullanıcı etkinliğini izleyebilmesi için, bir Sitenin kayıt tutma maksadıyla bir şahsın sistemine aktardığı bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı bir endüstri standardıdır ve bunların gelişmiş kullanıcı deneyimi sağladığını göreceksiniz.

 Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını tarayıcı ayarlarınızda değişiklik yaparak her zaman devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz. Ancak çerezlerin devre dışı bırakılması, Site'de sınırlı bir deneyim yaşanmasına yol açabilir.

DEVRETME

Bu Hizmet Koşullarını tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, seçtiğimiz herhangi bir kişi veya kuruluşa devredebiliriz. Siz bu sözleşmeyi devredemezsiniz.

GERİ BİLDİRİM / SORGU

Herhangi bir geri bildirim veya sorunuz olması durumunda şu adrese yazabilirsiniz: E-posta : .......................................... / VEYA “” SEÇENEĞİNE TIKLAYIN